Kontakt

Klasz­tor Sióstr Kar­me­li­ta­nek Bosych
we Wło­cław­ku

ul. Kościel­na 10
87–800 Wło­cła­wek

Numer kon­ta ban­ko­we­go:
29 1240 3389 1111 0010 0635 2818

Przepraszamy, formularz nieaktywny

9 + 11 =