Zapra­sza­my do udzia­łu w litur­gii Tri­du­um Pas­chal­ne­go w naszej kaplicy.

czy­taj dalej