Ojco­wie kar­me­li­ci bosi po raz kolej­ny zapra­sza­ją do wspól­ne­go prze­ży­cia reko­lek­cji wielkopostnych

czy­taj dalej